THEMA

AANTAL ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BLIJFT STIJGEN

Meldingsplicht

Een door de wet aangewezen groep instellingen, zoals accountants, banken en makelaars dient transacties te melden die voldoen aan bepaalde voorwaarden of waarbij het vermoeden bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt ontvangen meldingen van ongebruikelijke transacties en verklaart deze verdacht als daartoe aanleiding is. Vorig jaar was de totale waarde van de verdachte transacties bijna € 2 miljard, variërend van € 100 tot tientallen miljoenen euro’s per transactie.

Minder inkeerders

De aard van de meldingen zijn wel veranderd ten opzichte van 2014. In 2014 had een groot deel van de meldingen van sectoren overheid, belastingadviseurs en accountants betrekking op inkeerders. De inkeermeldingen zijn in 2015 sterk afgenomen, omdat de termijn van de inkeerregeling is verlopen. In 2015 is er meer gemeld door providers en creditcardmaatschappijen dan in 2014. Respectievelijk 15 keer, dat is 2,5 keer zoveel als in 2014.

Witwassen

Verdachte transacties met betrekking tot witwassen en fraude worden voornamelijk door accountants en banken gemeld. Deze verdachte transacties hebben een gezamenlijke waarde van ruim € 1,6 miljard. Het grootste deel van dit bedrag (ruim € 800 miljoen) is gerelateerd aan transacties die zijn gemeld door accountants. Een ander groot deel (ruim € 466 miljoen) van deze verdachte transacties is afkomstig van banken.

Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

In juni 2015 trad de vierde Europese anti-witwasrichtlijn in werking. De vernieuwde regelgeving in de vierde richtlijn heeft voor het werk van de FIU-Nederland voornamelijk positieve gevolgen die echter pas in 2017, wanneer de richtlijn moet zijn geïmplementeerd, in volle omvang merkbaar zullen zijn, zo zegt de FIU. Zo schrijft de richtlijn bijvoorbeeld voor dat de lidstaten een register dienen aan te leggen waarin de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten die op hun grondgebied opgericht zijn. De FIU van de lidstaat dient toegang te hebben tot dat nationale register.