THEMA

ONLINEVERSIE HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2016 GEACTUALISEERD

Wijzigingen

Onderstaand de wijzigingen van het derde kwartaal:

Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is

Paragraaf Publicatiedatum Wijziging
1.1 19-07-2016 In de laatste alinea is de Verklaring arbeidsrelatie vervangen door de modelovereenkomsten.
1.1.1 19-07-2016 In de eerste bullet is 'persoonlijk' toegevoegd.
1.1.2 19-07-2016 In de laatste opsomming zijn bij aandeelhouders '(partners van)' toegevoegd en bij commissarissen 'tot 1 mei 2016'.
1.1.6 19-07-2016 De informatie over de Verklaring arbeidsrelatie is vervangen door informatie over de modelovereenkomsten.

Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.2

19-07-2016

In de 'Let op' is 'voor overheidswerknemers' toegevoegd.

5.3

19-07-2016

In de 'Let op' is 'voor overheidswerknemers' toegevoegd.

5.4

19-07-2016

In de eerste zin van de eerste alinea is 'voor overheidswerknemers' toegevoegd. En aan het eind van de paragraaf is toegevoegd wat de Belastingdienst onder overheidswerknemers verstaan.

5.6

19-07-2016

Onder 'Beschikking of mededeling' is toegevoegd wanneer u de beschikking of mededeling krijgt.

5.9.1

19-07-2016

Onder 'Uw werknemer neemt volledig onbetaald verlof' is:

  • aan het eind van de eerste alinea een verwijzing toegevoegd naar paragraaf 5.12.1

  • in de opsomming twee bullets toegevoegd

Onder 'U neemt een onderneming over' is informatie toegevoegd over faillissement.

5.10

19-07-2016

Paragraaf 5.10.1 en 5.10.2 zijn omgedraaid.

5.10.3

19-07-2016

In de laatste alinea vóór het tweede voorbeeld is toegevoegd 'en uw ex-werknemer opnieuw bij u in dienst treedt'.

Onder 'U neemt een onderneming over' is informatie toegevoegd over faillissement.

5.11.1

19-07-2016

Onder 'U neemt een onderneming over' is informatie toegevoegd over faillissement.

5.12.1

19-07-2016

'Werknemers die niet fulltime werken' is aangevuld met 'of gedeeltelijk onbetaald verlof hebben'.

Onder 'Werknemers met een dienstbetrekking die niet het hele aangiftetijdvak duurt' zijn twee situaties toegevoegd waarin u de premiekorting ook verlaagt. Er is ook een derde voorbeeld toegevoegd.

5.12.2

19-07-2016

Er is een situatie toegevoegd waarin u de premiekorting ook verlaagt.

5.15.1

19-07-2016

Onder 'Eigenrisicodragerschap WGA aanvragen' is:

  • in de eerste bullet van de opsomming een link gemaakt naar de garantieverklaring tot en met 31 december 2016 en de garantieverklaring vanaf 1 januari 2017.

  • de voorwaarde in de tweede bullet van de opsomming aangescherpt

Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

11.2.1

19-07-2016

Onder 'U doet aangifte met andere aangifte- of administratiesoftware' is de informatie over het overstappen naar Digipoort aangepast.

Stap 16 Bijzondere arbeidsrelaties

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

16.1

19-07-2016

De Belastingdienst heeft de titel van deze paragraaf gewijzigd in '(Partners van) aandeelhouders met een aanmerkelijk belang'.

16.8

19-07-2016

In deze paragraaf is verwerkt dat commissarissen vanaf 1 mei niet meer verplicht in fictieve dienstbetrekking zijn.

16.9

19-07-2016

Aan de uitzonderingen is een bullet toegevoegd.

16.17

19-07-2016

Aan de opsomming is een bullet toegevoegd.

16.20

19-07-2016

Aan het eind van deze paragraaf is informatie toegevoegd over vrijwilligerswerk en bijstand.

Stap 17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.4.3

19-07-2016

Onder 'Extraterritoriale kosten' is bij de laatste bullet 'de extra kosten voor' toegevoegd vóór 'schoolgelden'.