THEMA

ONROERENDEZAAKBELASTING VOLGEND JAAR WEER OMHOOG

Onder het maximum

De ozb, die elke huiseigenaar moet betalen, stijgt volgend jaar in doorsnee met 1,3%. Dat is aanzienlijk minder dan het afgesproken maximum van bijna 2%. Wel zijn er grote verschillen tussen de diverse gemeenten. In 32 van de onderzochte plaatsen gaat de belasting op de eigen woning wel met meer dan 2% omhoog, terwijl inwoners van 29 gemeenten kunnen profiteren van een verlaging van de ozb.

Grootste stijger

Grootste stijger in de steekproef is de gemeente Haren, waar de gemiddelde ozb-aanslag met 12% toeneemt tot € 423. Landelijk gezien zijn huiseigenaren volgend jaar gemiddeld € 276 kwijt aan de taks.