THEMA

'ONTSLAGEN ZORGWERKNEMER WORDT ZZP'ER'

Verdubbeling

Het aantal startende zelfstandige zorgaanbieders verdubbelde vorig jaar ten opzichte van 2012 tot meer dan 15.000. In overige bedrijfssectoren bedroeg de groei van het aantal starters nog geen 13 procent. Tegenover de groei van startende zorgondernemers staat een groot aantal zorgorganisaties dat ermee ophoudt, waarbij het in 98 procent van de opheffingen ging om aanbieders met minder dan tien werknemers.

Werkgelegenheidskrimp

Desondanks steeg het totaal aantal zorgaanbieders per saldo met 8000 oftewel 7 procent meer aanbieders in één jaar. De 'nieuwkomers' zijn vooral actief in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een en ander betekent niet dat de zorg- en welzijnssector er florissant voorstaat. Bezuinigingen en stelselherzieningen leidden vorig jaar tot de eerste werkgelegenheidskrimp in 40 jaar en ook dit jaar zullen op grote schaal banen verdwijnen.