THEMA

OOK LEASEMAATSCHAPPIJ VOOR REKENINGRIJDEN

Meerdere partijen

Na onder meer de ANWB, de Bovag en de RAI is LeasePlan de zoveelste grote partij die zich achter rekeningrijden schaart. Het bedrijf is de grootste leasemaatschappij van Nederland met 147.000 auto's op de weg. De maatschappij toont zich voorstander van een spitsheffing, het duurder maken van rijden in de spitsuren.

Eerlijker belasten

Mocht er een vorm van rekeningrijden worden ingevoerd, dan is het van belang dat de maatregel niet wordt gebruikt om automobilisten zwaarder te belasten, aldus LeasePlan. ‘Rekeningrijden mag autorijden absoluut niet duurder maken. Nederland is al koploper in Europa als het gaat om kosten van autorijden door alle autobelastingen. Wij vinden dat er eerlijker belast moet worden, dus naar gebruik. Dat zorgt pas voor minder kilometers, minder files en een beter milieu’, aldus het rapport.

Andere landen

In het Trendreport Kilometerheffing onderzoekt de leasemaatschappij welke vormen van kilometerheffing er zijn en welke landen het al succesvol toepassen. Voorbeelden uit Londen, Stockholm en Singapore laten zien dat het belasten van autogebruik op bepaalde tijden van de dag en/of in bepaalde gebieden de filedruk drastisch kan verlagen. Onlangs nog voegde Stockholm een extra snelweg toe aan het de zone met kilometerheffing, waarna het autoverkeer daalde met zeker 22%.

Groener rijden

Daarnaast pleit de leasemaatschappij er voor om het gebruik van de elektrische auto verder te stimuleren, naar Londens gebruik. Daar worden volledig elektrische auto’s vrijgesteld van kilometerheffing. Het verlagen van de ‘bezitsbelastingen’ kan ook het tweedehands rijden van stekkerauto’s aantrekkelijker maken, een maatregel waar de leasemaatschappij al eerder voor pleitte. Nu verdwijnen veel van deze energiezuinige auto's naar het buitenland.