THEMA

OPMARS VAN 'ONLINE BOEKHOUDSOFTWARE'

Ontbrekende functionaliteiten

Meer dan 50% van de boekhoudsoftware in het ZPP en klein MKB segment biedt niet de mogelijkheid om elektronisch BTW-aangifte en ICP-opgave te doen. Bij zo'n 35% ontbreekt de de mogelijkheid een recente versie van de Auditfile te vervaardigen. De Auditfile wordt gebruikt als controlemiddel door de Belastingdienst, maar ook door accountants- en administratiekantoren om gegevens uit de financiële administratie te ontlenen voor hun samenstel- en controlewerkzaamheden. Een vaste activa administratie, nodig om verplichte afschrijvingen te berekenen en te boeken, ontbreekt bij zo’n 25%. Gericht op boekhoudsoftware voor middelgroot MKB is het opvallend dat bij 35% een consolidatiefunctie ontbreekt, bij 30% ontbreekt een verplichtingenregistratie en bij zelfs 55% ontbreekt het opstellen van een liquiditeitsplanning, aldus het onderzoeksbureau.

Automatische bankkoppeling

Het ontbreken van functionaliteit is niet alleen te wijten aan softwareleveranciers. Onder de noemer “automatische bankkoppeling” bieden de drie grootbanken de mogelijkheid om elektronische bankafschriften automatisch in uw boekhouding terecht te laten komen. In plaats van bestanden handmatig up- en downloaden. Betreffende banken hebben voor de “automatische bankkoppeling” echter geen uniforme oplossing. Banken bepalen daarnaast zelf met welke leveranciers van boekhoudsoftware zij in zee gaan. Voor lang niet alle leveranciers van boekhoudsoftware is het even eenvoudig met de juiste contactpersoon- c.q. afdeling bij de betreffende banken in contact te komen om de mogelijkheid voor een automatische bankkoppeling te bespreken, laat staan te realiseren. De houding van de banken zet hierdoor een aantal spelers van boekhoudsoftware op achterstand. Ruim 70% van boekhoudpakketten voor ZZP en klein MKB biedt geen automatische bankkoppeling.

Elektronisch factureren

Inmiddels is duidelijk is dat UBL als ‘de facto’ standaard geldt op het gebied van elektronisch factureren en deze standaard in steeds meer landen is of wordt ingevoerd. Ook de Nederlandse overheid ondersteunt UBL als het gaat om elektronisch factureren aan de overheid. Een aantal vooruitstrevende leveranciers van boekhoudsoftware ondersteunt UBL al enkele jaren. Voor uitgaande facturen ondersteunt 95% van boekhoudsoftware al PDF als formaat en mag de ondersteuning van UBL als betrekkelijk eenvoudig worden verondersteld. Inmiddels ondersteunt 40% van de boekhoudsoftware UBL bij uitgaande facturen en dat percentage zal in 2015 verder oplopen. Bij elektronische factuurverwerking (facturen ontvangen en verwerken) zorgt UBL voor een directe lastenvermindering bij het registreren en boeken van de facturen. 35% van de boekhoudsoftware ondersteunt hiervoor inmiddels UBL (al dan niet in combinatie met aanvullende software).

Data-analyse

Data-analyse in de vorm van 'zelf controlerende boekhoudsoftware' is nog een ondergeschoven kindje bij de meeste boekhoudsoftware. Er kan als het ware meer op de controles van het boekhoudpakket gesteund worden.

Keurmerk

Tot slot is leveranciers gevraagd of hun boekhoudsoftware is gecertificeerd en/of voorzien van een keurmerk (waar certificering onderdeel van is). Het resultaat is ronduit opvallend. Over de hele linie kent 90% van de aangeboden boekhoudsoftware geen keurmerk. Dit percentage ligt bij online boekhoudsoftware op het zelfde niveau. De Gids boekhoudsoftware 2015' telt ruim 300 pagina's en is beschikbaar in PDF-Formaat via http://www.gidsboekhoudsoftware.nl.