THEMA

OVEREENSTEMMING OVER PROTOCOL NACALCULATIE WLZ 2015

Integraal overgenomen

De NZa heeft de adviezen over controle van de feitelijke levering van zorg en de rol van de accountant bij de vragenlijst integraal overgenomen in het protocol voor 2015.

NBA-werkgroep COPRO

De NBA-werkgroep COPRO, die zich richt op controleprotocollen, heeft voor het bereiken van deze overeenstemming nauw samengewerkt met de sectorcommissie Coziek. COPRO, bestaande uit vertegenwoordigers van openbare accountantskantoren en de Auditdienst Rijk, licht subsidieregelingen en controleprotocollen door in de publieke en private sector. Daarbij wordt zowel gekeken naar informatiebehoeften als uitvoerbaarheid voor de accountant.

Indienen bij NZa

In het Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders staat het volgende:
  • Twee ondertekeningsdocumenten bij de nacalculatie-opgave 2015 waaruit blijkt dat hierover overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Het ene ondertekeningsdocument moet voorzien zijn van een handtekening van een persoon die bevoegd is te tekenen namens de zorgaanbieder. Het andere ondertekeningsdocument moet voorzien zijn van een handtekening van een persoon die bevoegd is te tekenen namens het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Bij eenzijdige ondertekening gaat het om het ondertekeningsdocument van óf de zorgaanbieder óf het zorgkantoor/Wlz-uitvoerder;
  • Een ingevulde nacalculatie-opgave 2015;
  • De door de accountant ondertekende controleverklaring bij de nacalculatie-opgave 2015;
  • Indien van toepassing: een door de accountant gewaarmerkte toelichting bij de vragenlijst controleprotocol;
  • Indien van toepassing: een toelichting bij de vragenlijst overige vragen.