THEMA

OVERGANGSREGELING BELASTINGVERDRAG MET DUITSLAND VERVALT VANAF 2017

Overgangsrecht

Nederlanders die in Duitsland wonen kunnen vanaf 2017 misschien geen gebruik meer maken van de Overgangsregeling belastingverdrag met Duitsland. Vóór 2016 kon er onder bepaalde voorwaarden voor gekozen worden voor het zogenoemde overgangsrecht. Daardoor was het oude verdrag nog één jaar van toepassing en kon er vrijstelling verkregen worden voor het betalen van belasting in Nederland.

Geen vrijstelling

Vanaf 2017 kan dat niet meer en is er misschien geen recht meer op die vrijstelling. Als dat zo is, informeert de Belastingdienst de betreffende personen en diens uitkeringsinstantie hierover. Als de Belastingdienst niets laat horen, blijft de vrijstelling gelden tot de datum die op de vrijstelling staat.