THEMA

OVERGANGSREGELING VOOR INWONERS DUITSLAND

Nieuw belastingverdrag

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2015. Om in aanmerking te komen voor het lagere belastingtarief, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Sinds 12 april 2012 in Duitsland

U moet sinds 12 april 2012 onafgebroken in Duitsland wonen. Het lagere tarief geldt dus niet als u:
  • na 12 april 2012 in Duitsland bent gaan wonen, of
  • in de periode vanaf 12 april 2012 tot 1 januari 2015 enige tijd in een ander land woonde.
Het lagere belastingtarief eindigt op het moment dat u niet meer in Duitsland woont. Pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland Het lagere belastingtarief geldt voor pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland. Het lagere tarief geldt niet voor:
  • overheidspensioenen
  • afkoopsommen van pensioenen of lijfrenten
  • andere inkomsten die uit Nederland ontvangen worden

Oude belastingverdrag

Het lagere belastingtarief geldt alleen als u een pensioen of uitkering heeft waarover onder het oude belastingverdag in Duitsland belasting werd geheven. Dit betekent dat het lagere belastingtarief bijvoorbeeld niet geldt als u een AOW-, WIA-, WAO- of WAJONG-uitkering ontvangt.

Meer dan € 15.000 pensioen

Het lagere belastingtarief geldt alleen als u meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland ontvangt. Alleen dan betaalt u volgens het nieuwe belastingverdrag over deze inkomsten in Nederland belasting.

Pensioen is vóór 1 januari 2015 ingegaan

Er moet vóór 1 januari 2015 tenminste 1 betaling van het pensioen, de lijfrente of socialezekerheidsuitkering ontvangen zijn. Indien de betaling niet vóór 1 januari 2015 is ontvangen, dan geldt het lagere belastingtarief niet voor het pensioen, de lijfrente of socialezekerheidsuitkering. De uitkeringsinstantie die het pensioen, de lijfrente of socialezekerheidsuitkering uitbetaalt, houdt geen rekening met het lagere belastingtarief. De belasting die zij te veel inhouden, krijgt u terug van de Belastingdienst bij het doen van aangifte.