THEMA

OVERHEID MOET TOEGEZEGDE AFSCHAFFING VERBRUIKSBELASTING NAKOMEN

Eerlijk speelveld en behoud werkgelegenheid

Raymond Gianotten, directeur FWS, over afschaffing van de verbruiksbelasting: "De overheid gaf in 2012 aan de verbruiksbelasting te willen afschaffen omdat handhaving gecompliceerd is en onevenredig veel toezicht vereist. Bij import van dranken heeft de overheid nauwelijks instrumenten om te controleren of de belasting wordt afgedragen. Dit benadeelt Nederlandse producenten en zadelt de overheid op met hoge kosten vanwege het vele toezicht dat is vereist. Het is tijd dat de overheid haar toezegging uit 2012 nakomt en de belasting daadwerkelijk afschaft. Dit zorgt voor een eerlijk speelveld en behoud van werkgelegenheid, in een sector die belangrijk is voor de Nederlandse economie."