THEMA

OVERHEID SUBSIDIEERT INHUUR INTERNATIONALE FISCALIST

Budget

Het budget voor de kennisvouchers in 2016 is € 0,5 miljoen. Per mkb-onderneming wordt één voucher verstrekt, waarmee de ondernemers een vergoeding krijgen van 50% van de kosten tot maximaal € 2.500 exclusief BTW. Dit is vergelijkbaar met ongeveer veertig adviesuren.

Eisen deskundige

De externe deskundige moet aan de volgende eisen voldoen:
  • de deskundige werkt bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis met minimaal vijf werknemers;
  • de deskundige heeft meer dan vijf jaar ervaring op het gebied van adviseren over juridische en/of fiscale vraagstukken op het gebied van internationaal ondernemen;
  • de deskundige beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau.

Aanvragen

De voucher kan voor verschillende zaken aangevraagd worden:
  • beoordeling van bestaande contracten of het opstellen van nieuwe contracten;
  • gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;
  • registratie van een merk;
  • advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing;
  • opzetten van een buitenlandse entiteit;
  • andere juridische of fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering.
De kennisvoucher kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Van te voren moet aangegeven worden wie de fiscale deskundige wordt. Daarna is de voucher zes maanden geldig. Na aflevering van het eindrapport overhandigt de ondernemer de voucher als bewijs van de geleverde dienst aan de adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl.