THEMA

OVERHEIDSFINANCIËN VERBETEREN VERDER

Overheidstekort

Het overheidstekort kwam over het eerste kwartaal van het jaar plus de drie voorafgaande kwartalen uit op 1,6% van het bbp. Voor hele kalenderjaren hanteert de Europese Unie als norm dat het tekort niet hoger mag zijn dan 3%. Over heel 2015 bedroeg het overheidstekort 1,9%.

Gelijke stand

De overheidsschuld kwam aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 uit op € 442 miljard. Dit is nagenoeg gelijk aan de stand van de overheidsschuld aan het einde van 2015.