THEMA

OVERHEIDSUITGAVEN NAUWELIJKS GESTEGEN

Sociale bescherming

De post sociale bescherming, waartoe onder meer diverse uitkeringen behoren, is met € 112 miljard veruit de grootste uitgavenpost. In de afgelopen tien jaar moest er dieper in de buidel worden getast om de kosten te dekken. Vooral de uitgaven aan de AOW stegen fors. Deze oudedagvoorziening kostte de overheid € 35,8 miljard.

Zorgkosten

Qua zorgkosten zorgde de invoering van de basisverzekering in 2006 voor een forse stijging van de uitgaven. Voor zowel bij sociale bescherming als bij de zorguitgaven geldt echter dat het jaarlijkse groeitempo van de uitgaven vanaf 2010 aanzienlijk lager ligt dan in de jaren daarvoor.

Overheidsuitgaven

De overheidsuitgaven voor algemene overheidsbestuur, waaronder de rentelasten op de staatsschuld en Europese afdrachten behoren, kenden sinds 2005 de minst sterke stijging. Dit komt met name door de historisch lage rentetarieven. In de afgelopen tien jaar namen de overheidsuitgaven met circa een derde toe. Daarmee groeide deze meer dan de omvang van de economie die in die periode bijna een kwart toenam. In totaal geven het Rijk en andere overheidslagen jaarlijks rond de € 300 miljard uit. Dat komt neer op € 18.000 per Nederlander.