THEMA

OVERZICHT FISCALE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2018 GEPUBLICEERD

Eindejaarsbericht

Nu de Eerste Kamer op 19 december 2017 heeft ingestemd met het pakket Belastingplan 2018, liggen alle fiscale regels, bedragen en percentages per 1 januari 2018 vast. Wel moeten de wetsvoorstellen nog door de Koning worden bekrachtigd, maar dit is een formaliteit. Daarom heeft het ministerie van Financiën – vooruitlopend op de genoemde bekrachtiging – het Eindejaarsbericht 2018 al uitgebracht.

Inflatiecorrectie

Vanwege de inflatiecorrectie voor 2018 zijn alle bedragen die hiervoor in aanmerking kwamen, verhoogd met 0,8%.