THEMA

OZB STIJGT IN AMERSFOORT HET MEEST

Begroting sluitend krijgen

Huiseigenaren betalen in 2016 gemiddeld € 233 aan onroerendezaakbelasting (ozb). Dat is 1,5% meer dan vorig jaar. De stijging loopt uiteen van een daling met 2,9% in Alkmaar tot een stijging met 10,8% in Amersfoort. Amersfoort staat onder financieel toezicht van de provincie Utrecht. Met de hogere opbrengsten van de ozb hoopt de gemeente de begroting sluitend te krijgen. In Den Haag betalen huishoudens het minst met € 126 en in Nijmegen het meest met € 485.

Gemeenten kregen grote taken

Het is niet vanzelfsprekend dat de stijging van de lokale lasten zo beperkt is. Gemeenten kregen er grote taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk (de drie decentralisaties). Gemeenten ontvangen hiervoor aanzienlijk minder geld dan het rijk en de provincies er vroeger voor nodig hadden. Maar dit leidt dus in 2016 niet tot een grote lastenstijging bij de grote gemeenten.

Afvalstoffenheffing daalt

De afvalstoffenheffing wordt in elf van de grootste gemeentes verlaagd, in Nijmegen met maar liefst 27,4%. De gemeente kiest ervoor om huurders te ontzien door lasten te verschuiven naar de eigenaren. De kosten van de afvalinzameling worden daarom de komende jaren in steeds grotere mate gedekt uit de ozb-opbrengsten en in mindere mate uit de afvalstoffenheffing. De ozb stijgt in Nijmegen dan ook met 9,2%.