THEMA

PENSIOEN NIET IN TE ZETTEN VOOR AFLOSSING HYPOTHEEK

Niet haalbaar

Klijnsma was een jaar geleden nog wel positief over het idee om het pensioen in te zetten voor het aflossen van de hypotheekschuld, maar onderzoek heeft laten zien dat het niet haalbaar is met 'het huidige wettelijke kader'. Vervolgstappen acht het kabinet 'op dit moment niet opportuun', aldus Klijnsma. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de SGP, na voorstellen door de RMU, de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, een christelijke vakorganisatie voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Keuzemogelijkheden

In een eerdere brief aan de Kamer, heeft het kabinet al aangegeven dat er meer ruimte moet komen voor keuzemogelijkheden in de aanvullende pensioenen. Een voorbeeld hiervan is het afstemmen van de pensioeninleg en de pensioenuitkering op persoonlijke behoeften, zoals de aanschaf of de aflossing van een eigen woning. Klijnsma benadrukt dat hierbij steeds een balans moet worden gevonden tussen ruimte voor keuzemogelijkheden en collectief risico’s delen. Ook onderschrijft het kabinet het belang van het terugbrengen van de risico’s van te hoge woningschuld en van het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt.

Toekomstbestendig pensioenstelsel

Het kabinet vindt de ideeën en inzichten over de inzet van pensioen voor de eigen woning die deze verkenning heeft opgeleverd interessant, en zal deze betrekken bij de uitwerking van de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel.