THEMA

PENSIOENEN NIET OMLAAG DOOR HERSTELPLANNEN DNB

Financieel Toetsingskader

Ouderen kunnen opgelucht ademhalen. Pensioenfondsen met een zwakke financiële situatie krijgen van De Nederlandsche Bank (DNB) nu meer tijd om dit te verbeteren. Bij een te lage dekkingsgraad maakt een pensioenfonds een plan om weer financieel stabiel te worden. Hiervoor is dit jaar het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) ingevoerd. Met de nieuwe regels krijgen pensioenfondsen maximaal 12 jaar om hun dekkingsgraad weer op gezond niveau te brengen. Een absolute ondergrens daarbij is een dekkingsgraad van 104%.

Herstelplannen

De 155 pensioenfondsen met een herstelplan zijn goed voor 90% van het aantal pensioendeelnemers en beslaan twee derde van het aantal pensioenfondsen. Alle grote fondsen staan onder extra controle van DNB. Geen enkel pensioenfonds weet de dekkingsgraden te verbeteren door premies te verhogen, zo blijkt uit de herstelplannen. De premies blijken gemiddeld genomen juist te laag waardoor de dekkingsgraad daalt. Met goede beleggingsresultaten hopen de fondsen dit te compenseren.

Verwacht rendement

De meeste fondsen verwachten na 6,5 jaar op de vereiste dekkingsgraad zitten. Het herstel moet vrijwel geheel uit overrendement gehaald worden. Deze verwachtingen over rendementen op de beleggingen zijn wel aan maxima gebonden. Er mag uitgegaan worden van een maximaal jaarlijks verwacht rendement van 7% op aandelen en 6% op vastgoed. Volgens DNB gaan de fondsen gemiddeld uit van 4,7% rendement, maar die prognoses hangen sterk af van de marktontwikkelingen.

Verhoging van pensioenen

Volgens de nieuwe regels van het FTK mogen pensioenfondsen vanaf een dekkingsgraad van 110% de pensioenen verhogen. Dit houdt in dat er voldoende vangnet moet zijn, zodat de verhoging niet ten koste gaat van het herstel. Voor 20% van de fondsen in herstel geldt dat dit al in 2015 gebeurt. Twee derde van de fondsen verwacht in 2018 de pensioenen gedeeltelijk te kunnen verhogen. Goed nieuws dus voor gepensioneerden die door de slechte economische tijden mogelijk nog meer van hun AOW zouden moeten inleveren.