THEMA

PENSIOENFONDSEN GEZONDER, MAAR MEESTE PENSIOENEN NOG NIET OMHOOG

Lage rente

Doordat de pensioenfondsen meer rendement hebben gehaald uit beleggingen, zijn vrijwel alle fondsen financieel gezonder worden. Maar de lage rente is nadelig en mede hierdoor kunnen de pensioenfondsen nog lang niet ‘gezond’ worden genoemd. Een aantal fondsen zal volgens de Pensioenfederatie de financiële situatie in de komende jaren echt nog moeten verbeteren om toekomstige pensioenverlagingen te voorkomen.

Dekkingsgraad

Om te meten hoe goed een pensioenfonds ervoor staat, wordt de dekkingsgraad gebruikt. Deze maatstaf geeft aan over hoeveel geld een pensioenfonds beschikt. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een dekkingsgraad van minstens 104% te hebben. Bij een dekkingsgraad van minimaal 110% is het toegestaan om de pensioen (gedeeltelijk) te indexeren, wat inhoudt dat de pensioenen worden aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud. Pas bij een dekkingsgraad van 130% wordt een pensioenfonds als ‘gezond’ beschouwd.

Onder het minimum

Als we kijken naar de dekkingsgraden van een aantal grote pensioenfondsen in 2017, zien we dat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (101,1%), PME (101,6%) en PMT (102,1%) momenteel nog onder de minimumeis van 104% zitten. Het ABP zit daar met 104,4% net boven. Het fonds bpfBOUW (117,9%) staat er veel beter voor en heeft de pensioenen deze maand dan ook verhoogd.