THEMA

PENSIOENFONDSEN STAAN ER NOG SLECHTER VOOR

Lager dan november

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen bedroeg eind vorige maand 102%. Dat is een procentpunt lager dan in november. De graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Of fondsen moeten korten of de pensioenen mogen verhogen hangt tegenwoordig af van de beleidsdekkingsgraad. Die is gebaseerd op de gemiddelde score van de afgelopen twaalf maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is in 2015 gedaald van 110 naar 104%. Dit is net iets lager dan het wettelijke vereiste minimum.

Extreem lage rentestand

Pensioenfondsen hebben nu al een tijd last van de extreem lage rentestand. Hierdoor zijn hun verplichtingen flink toegenomen. Aon gaat ervan uit dat veel fondsen het jaar afsluiten met een reservetekort en dat sommige kampen met een dekkingstekort. Dat betekent dat zij vóór 1 april een nieuw herstelplan moeten indienen.