THEMA

PENSIOENFONDSEN VERLIEZEN MILJARDEN OP BEURS

Fondsen hard geraakt

De fondsen zeiden zelf eerder ook al dat hun beleggingsresultaten erg tegenvallen. Dit komt doordat het de laatste maanden erg onstuimig is op de beurzen. De toonaangevende AEX-index op de Amsterdamse beurs is in het tweede en derde kwartaal ook flink gezakt. De portefeuilles van de fondsen werden hard geraakt door een combinatie van forse correcties op de obligatiemarkten, onzekerheid over het rentebeleid, angst voor een 'Grexit' en de haperende groei van de Chinese economie.

ABP en PFZW harde teruglopers

Uit de berekeningen van RTL Z blijkt onder meer dat ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, in zes maanden tijd maar liefst € 28 miljard verloor op de beurs. Bij zorgfonds PFZW liep het vermogen met ruim € 16 miljard terug.

Verslechterde financiële positie

De meeste fondsen hebben te maken met een verslechterde financiële positie. Dit komt ook door de lage rente, waardoor zij hun toekomstige verplichtingen hoger moeten waarderen. De fondsen beslissen de komende weken of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen ze willen nemen om hun buffers de komende jaren aan te vullen. De Pensioenfederatie voorspelde eerder deze maand dat een en ander de komende jaren nog vrijwel nergens zal leiden tot verlaging van de pensioenen. Maar voor miljoenen deelnemers raakt een verhoging van de pensioenen (indexering) wel steeds verder uit beeld, aldus de koepelorganisatie.