THEMA

PENSIOENPOT STUWT NATIONAAL VERMOGEN

Groei van € 615 miljard Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgerekend dat het totale vermogen van de pensioenfondsen en verzekeraars sinds 2008 met ruim € 615 miljard is gegroeid, tot € 1,7 biljoen in het derde kwartaal van 2015. Het netto nationaal vermogen is het vermogen van de Nederlandse huishoudens, bedrijven en de Nederlandse overheid samen, ofwel de Nederlandse bezittingen minus de schulden. Oppotten Het is overigens niet zo dat de fondsen het hierdoor financieel makkelijker hebben gekregen. De extreem lage rente van de afgelopen jaren dwingt hen ook om miljarden extra op te potten om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Nederlandse huishoudens hebben hun aanspraken op verzekeraars en pensioenfondsen tegelijkertijd sterk zien groeien. Eind september 2015 bedroegen die bijna € 1,5 biljoen, tegen € 858 miljard eind 2008. De stijging in aanspraken komt vooral doordat de rekenrente gedaald is. Fondsen hebben de afgelopen jaren ook meer vermogen moeten aanhouden vanwege aanpassingen in de levensverwachting, maar de invloed daarvan is veel kleiner dan van de rentedaling. Stijging in het financiële bezit Het netto vermogen van Nederland is een combinatie van financiële bezittingen (zoals aandelen, obligaties en deposito’s) en materiële bezittingen, minus schulden. De waarde van die materiële of niet-financiële bezittingen (zoals vastgoed, wegen en machines) is sinds 2008 afgenomen. Dat kwam onder meer doordat onroerend goed minder waard werd nadat de woningmarkt inzakte. De stijging van het totaal is dus volledig het gevolg van de toename van die andere tak: het financiële bezit, aldus het CBS.