THEMA

PENSIOENPREMIEVERHOGING LEIDT TOT EXTREME LOONKOSTENSTIJGING

Stijging pensioenpremies

Voor een gemiddelde werkgever vormt de pensioenregeling zo’n 20% van de loonkosten. Door de verlaging van de kapitaalmarktrente zullen de pensioenpremies met maar liefst 50% tot 100% stijgen. In extreme gevallen is te verwachten dat de stijging van de pensioenpremie zelfs meer dan 150% bedraagt. Mercer voorziet dat voor veel werkgevers de pensioenpremie zal stijgen naar 30% tot 40% van de loonkosten.

Verlenging penisoencontract

De ECB heeft de rente verlaagd zodat er goedkopere leningen verstrekt kunnen worden en hiermee de economie weer op gang gebracht kan worden. Als Europese banken goedkoper geld kunnen lenen, komt er meer geld in omloop en daardoor stijgen de prijzen van producten en diensten. Voor pensioenfondsen en –verzekeraars is dat echter slecht nieuws. De kapitaalmarktrente is namelijk een zware component in de prijssetting. Bij de hoge rente is de premie laag en bij een lage rente is de premie hoog. Rob de Groot, senior consultant bij Mercer: 'Neem een bedrijf dat vijf jaar geleden een pensioencontract heeft afgesloten tegen hoge kapitaalrente. Dit bedrijf heeft nu in verhouding lage premietarieven. Binnenkort wordt de directie geconfronteerd met contractverlenging en wordt opnieuw een prijs voor de volgende contractperiode vastgesteld. Dat zal nu gebeuren op basis van nul procent rente. Voor verzekeraars die een garantietarief afgeven van 2,5%, geldt dat ze die rentegarantie moeten gaan inkopen. De werkgever draait op voor die kosten. Bij verlenging van de contracten zullen de premies de pan uitrijzen en dat brengt een enorme schok teweeg.' Een ander effect van deze lage rentestand is dat er geen rendement wordt gemaakt op beleggingen en daardoor is er minder tot geen funding voor de indexatie van pensioenafspraken.

Verlengen van pensioencontract of niet

De meeste pensioencontracten hebben een duur van vijf jaar, maar volgens Mercer doen werkgevers er verstandig aan om zich ruim voordat het contract afloopt gronding te oriënteren op de kostenontwikkeling.