THEMA

KLIJNSMA: MAAK PENSIOENVOORZIENING VERPLICHT VOOR ZZP’ERS

Verplichting met opt out

In het FD blikt ze terug over de periode dat zij de pensioenen in haar portefeuille had. Een volwaardige pensioenvoorziening voor alle werkenden, ook voor zzp’ers, dat had Klijnsma nog graag willen bereiken. Ze heeft veel zzp’ers gesproken die met volle overtuiging een eigen bedrijf hebben en zelf vermogen opbouwen. ‘Zij hebben geen behoefte aan een verplicht pensioen’, constateert ze. Maar voor de zzp’ers die door de crisis tegen wil en dank zelfstandig zijn geworden, ‘die zijn de aap gelogeerd’. Zij kunnen zich niet permitteren om een pensioen op te bouwen. Daarom pleit de staatssecretaris er voor om een pensioenvoorziening verplicht te maken voor zzp’ers met een opt out voor de ondernemers die aantoonbaar zelf vermogen opbouwen.

Pensioendialoog

Tijdens haar staatssecretarisperiode startte ze het nationale pensioendialoog nadat in 2010 het Pensioenakkoord was geklapt. Hoe moest het nu verder met het pensioenstelsel na de crisis? De SER startte een verkenning van een nieuw pensioencontract dat beter inspeelt op de flexibele arbeidsmarkt en beter bestand zou moeten zijn tegen de renteschokken. Het advies van de SER zou begin dit jaar aan het kabinet gepresenteerd worden, maar het is nog steeds niet van de grond gekomen. Klijnsma heeft alle begrip voor hun positie maar raadt toch aan om nu de nieuwe ideeën over de vernieuwing op tafel te leggen zodat de vier onderhandelende partijen niet terzijde kunnen schuiven. ‘Doe je dat niet, dan moeten werkgevers en werknemers straks achteruit onderhandelen ten opzichte wat er in het regeerakkoord staat.’

Meest blij

Klijnsma is zelf het meest blij met ‘dat kleine wetje’ wat ze bereikt heeft waardoor zzp’ers hun pensioenpotje niet hoeven op te eten voordat zij in aanmerking komen voor bijstand.