THEMA

PERCENTAGE DEELNEMERS AAN PENSIOENFONDS DAALT

Premiepensioen

Eind 2010 bouwde 71% van de beroepsbevolking pensioen op bij een pensioenfonds. Dit percentage was eind 2016 gedaald naar bijna 65%. In 2010 bouwde 12% een pensioen op bij een verzekeraar; er waren toen nog geen premiepensioeninstellingen. Die waren er in 2016 wel en in totaal bouwde toen 14% van de beroepsbevolking pensioen op bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling.

Derde pijler

In totaal bouwde eind 2010 bijna 83% van de werkzame beroepsbevolking pensioen op bij een pensioenuitvoerder. Eind 2016 was dit percentage 79%. Het deel van de beroepsbevolking dat niet als werknemer pensioen opbouwde, bestond onder meer uit zelfstandigen en werknemers van wie de werkgever geen pensioen heeft toegezegd. Zij kunnen hun pensioen zelf regelen, bijvoorbeeld door hiervoor te sparen in de zogeheten derde pijler.