THEMA

PLASTERK: OZB-STIJGING 2014 HOGER DAN WAS AFGESPROKEN

Overleg

De (analyse van de) overschrijding van de macronorm 2014 zal worden besproken met de VNG in het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen, dat op 19 mei 2014 plaats zal vinden. In dat overleg zal ook de evaluatie van de systematiek van de macronorm OZB worden besproken. Daarom wil minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) nu niet op de overschrijding van de macronorm 2014 en de bevindingen en conclusies vooruitlopen.