THEMA

PLEEGKIND KAN TOESLAGPARTNER ZIJN IN SAMENGESTELDE GEZINNEN

Geen toeslagpartnerschap

Kamerlid Omtzigt had gevraagd naar het recht op toeslagen van een inwonend pleeg- of stiefkind dat 18 jaar wordt. Is er dan sprake van toeslagpartnerschap? Volgens Wiebes is er dus geen sprake van fiscaal- of toeslagpartnerschap als de inwonende stiefkinderen jonger dan 27 jaar zijn. ‘Dit geldt ook voor pleegkinderen, mits deze worden onderhouden en opgevoed als eigen kinderen.’

Onderhoudsvereiste

Het kan wel voorkomen dat er sprake is van toeslagpartnerschap tussen een pleegkind en een verplegende ouder, zo schrijft Wiebes. ‘Als er kinderen inwonen waarvoor een pleegvergoeding wordt of werd ontvangen op grond van de Jeugdwet, dan voldoet de verzorgende ouder niet aan het onderhoudsvereiste. De kosten van levensonderhoud worden dan immers gedragen door het Rijk. In fiscale zin en voor toeslagen is dan geen sprake van een pleegkind.

Regeling samengestelde gezinnen

Het is mogelijk dat een kind in die specifieke situatie na het bereiken van de 18-jarige leeftijd als partner van de verzorgende ouder wordt aangemerkt. Dit kan zich voordoen als deze ouder nog geen partner heeft en er ook een minderjarig kind is ingeschreven op hetzelfde adres, de regeling voor samengestelde gezinnen. In dat geval worden het inkomen van het pleegkind dat de 18-jarige leeftijd heeft bereikt en dat van de ouder samengeteld voor het recht op toeslagen. Ook kan het partnerschap gevolgen hebben in de inkomstenbelasting. Het hangt van de individuele situatie af of een en ander voor- of nadelen meebrengt voor de betrokkenen.’