THEMA

POSITIE PENSIOENFONDSEN IN MAART STABIEL

Gelijk

Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt bleef de gemiddelde dekkingsgraad in maart daardoor gelijk aan die in februari, op 104%. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen.

Beperkte korting

Afgelopen jaar leek het er lang op dat veel fondsen mogelijk moesten gaan snijden in de pensioenen. Die vrees week pas toen de al lang erg lage rente in het laatste kwartaal weer begon op te krabbelen. Daardoor zaten de dekkingsgraden de laatste maanden juist weer wat in de lift. Steeds meer fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 100%. Het ligt nu in de verwachting dat hooguit vijf fondsen een beperkte korting zullen moeten doorvoeren.

Swaprente

De swaprente steeg in maart tussen de 8 en 10 basispunten. Door de stijging van de rente, daalde de vastrentende waardenportefeuille 1% in waarde. Aandelen in ontwikkelde markten behaalden per saldo in maart een licht positief rendement. Aandelen in opkomende markten deden het relatief goed met een winst van circa 2%. Onroerend goed en hedgefondsen daalden in waarde. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in maart met 1%.

Individueler pensioen

De politieke partijen die momenteel onderhandelen voor een nieuw kabinet, VDD, CDA, D66 en GroenLinks, richten zich in hun partijprogramma voornamelijk op een individueler pensioen met collectieve risicodeling en afschaffing van de doorsneepremie. Het verlagen van het maximum salaris voor pensioenopbouw was alleen voor D66 en GroenLinks een prominent agendapunt. Het terugdraaien of stoppen van de verhoging van de AOW-leeftijd zal met deze coalitie niet gaan plaatsvinden.