THEMA

POSITIE PENSIOENFONDSEN VERSLECHTERT VERDER

Was voorzien

In dit getal van 6,5 miljoen kunnen dubbeltellingen zitten, omdat één persoon bij meerdere fondsen een pensioen kan hebben. Er wordt al een tijdje gewaarschuwd dat veel mensen binnenkort te maken kunnen krijgen met verlaging van hun pensioen, omdat de pensioenfondsen veel last hebben van de lage rente. DNB zei in mei al dat er volgend jaar voor 1,8 miljoen Nederlanders een beperkte korting dreigt, als de situatie de komende tijd niet verbetert. De grote pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT waarschuwen ook al een paar maanden dat ze mogelijk moeten gaan korten in 2017. Hun dekkingsgraden staan dichtbij de ondergrens van ongeveer 90% en dan komen kortingen in zicht.

Beleidsdekkingsgraad

Of kortingen of andere maatregelen nodig zijn hangt af van de hoogte van de zogeheten beleidsdekkingsgraad eind dit jaar. Deze graadmeter, die aangeeft in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, lag eind tweede kwartaal gemiddeld op 99,6%. Dat is 2,3 procentpunt lager dan drie maanden daarvoor. Het niveau waarop de fondsen volgens de regels zouden moeten zitten ligt op of iets boven 104,2%.

Gemiddeld

De beleidsdekkingsgraad van een fonds wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden in de voorbije twaalf maanden. Wanneer puur naar de dagelijkse marktinformatie wordt gekeken is de situatie van de fondsen afgelopen maanden wel licht verbeterd. Hun actuele dekkingsgraad steeg in doorsnee van 96,3 naar 96,6%. Dit plusje was echter bij lange na niet voldoende om de neergaande trend van het gemiddelde te keren.