THEMA

POSITIEVE TREND SRA MKB-ACCOUNTANTSKANTOREN ZET DOOR

Flinke omzetstijging

Deze cijfers zijn voornamelijk te danken aan een flinke omzetstijging in de controlewerkzaamheden, administratieve dienstverlening en fiscale en accountancy advisering. Het vinden van het juiste personeel lijkt voor de branche een van de grootste uitdagingen, alsmede het in de hand houden van de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Groei in advies- en controlewerkzaamheden

De mkb-accountancybranche heeft een flinke stap gezet in advieswerkzaamheden. Zowel de omzet van fiscale advisering als die van advisering accountancy laten ten opzichte van 2015 een groei zien van 7%. De controlewerkzaamheden namen in 2016 met 9% toe. Ook de omzet in de administratieve dienstverlening is met 7% verder doorgegroeid. De SRA vindt het opvallend dat voor het eerst de omzetcijfers in de samenstelpraktijk niet verder zijn gedaald.

Personeelstekort blijft groot probleem

Net als in 2015 zien SRA-kantoren het tekort aan de juiste kwalitatief goede werknemers als belangrijkste obstakel om verder door te groeien. Deze zoektocht zorgt opnieuw voor een forse kostenpost. In 2016 is aan werving en selectie 41% meer uitgegeven dan in 2015. Dat jaar liet al een stijging in deze kosten van 47% zien ten opzichte van 2014.

Gestage groei in omzet en kosten verwacht

De meerderheid van de SRA-kantoren verwacht een omzetgroei voor 2017 van maximaal 5%. Alleen de grote kantoren (>150fte) verwachten een forsere toename in zowel omzet als kosten. Groeimogelijkheden zijn er zeker, aldus Paul Dinkgreve, voorzitter van de SRA. ‘Er liggen mooie kansen op het gebied brancheadvisering. En denk aan het opstellen van kredietrapportages voor stakeholders. Maar er is uiteraard meer te doen in de markt. Partners moeten daarom tijd blijven investeren in product- en dienstenontwikkeling en het daarbij behorende verandermanagement. Met altijd de focus op kwaliteit.’