THEMA

PRINSJESDAG-STUKKEN UITGELEKT VIA RTL NIEUWS

€ 1,5 miljard extra

Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet 1,5 miljard extra uit. Vóór de zomer besloten regeringspartijen VVD en PvdA al tot extra uitgaven van 1,2 miljard. Nu, op Prinsjesdag, komt daar nog eens 300 miljoen bij. Dat geld gaat naar zorg, onderwijs en veiligheid.

Justitie krijgt het meest

Justitie krijgt het meest, namelijk 450 miljoen. Hiervan gaat 20 miljoen naar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Verder gaat er 400 miljoen naar Volksgezondheid zodat de omstreden bezuiniging op verpleeghuizen terug gedraaid kan worden en krijgt het ministerie van Defensie er 300 miljoen bij voor onder andere meer materiaal en munitie. Het onderwijs krijgt 200 miljoen. De rest van het bedrag gaat naar bestrijding van de armoede onder kinderen (100 miljoen) en voor eenverdieners met een partner met een chronische ziekte.

Koopkracht

Het kabinet geeft verder 1,1 miljard uit aan verbetering van de koopkracht. Daarmee gaat 90% van de Nederlanders er op vooruit. Dat betekent dat onder meer de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget omhoog gaan. RTL Nieuws heeft tabellen gemaakt van de algemene voorspellingen. In de eerste tabel zit iedereen met pensioen, uitkering of loon en in de tweede tabel alle verschillende inkomens (van hoog tot laag) in elke groep zitten. De verschillende veranderingen voor de situatie kunnen niet bij elkaar opgeteld worden. Huishoudens verdeeld naar hoogte inkomen:
 • Inkomen tot € 33.250: + 1,1%
 • Inkomen tussen € 33.250 en 66.500: + 0,9%
 • Inkomen tussen € 66.500 en 97.500: + 1,1%
 • Inkomen boven € 97.500: + 1,1%
Huishoudens verdeeld naar soort inkomen:
 • Inkomen uit werk: + 1,1%
 • Inkomen uit uitkering: + 1,1%
 • Gepensioneerden: + 0,7%
Huishoudens verdeeld naar gezinstype:
 • Tweeverdieners: + 1%
 • Alleenstaanden: + 1,1%
 • Alleenverdieners (paren met één kostwinner):  + 0,6%
Huishoudens verdeeld naar wel of geen kinderen:
 • Met kinderen: + 1,3%
 • Zonder kinderen: + 1,0%

Meevallers

Er zijn ook meevallers. De lagere instroom van asielzoekers scheelt 200 miljoen en ook hoeft er volgend jaar 300 miljoen minder aan de Europese Unie te worden afgedragen, aldus RTL.