THEMA

PROVINCIES REKENEN OP MEER WEGENBELASTING

Motorrijtuigenbelasting

Dit jaar daalde de opbrengst juist licht, als gevolg van de opkomst van energiezuinige auto’s waarvoor geen motorrijtuigenbelasting betaald hoefde te worden. Het was voor het eerst sinds de invoering van deze belastingregeling in 1981, dat de opbrengst lager begroot werd dan die van het voorgaande jaar. Limburg is de enige provincie die volgend jaar het tarief voor de opcenten verlaagt, waardoor de verwachte opbrengst daar met een half procent daalt. In de andere provincies stijgen de opbrengsten. Hogere tarieven spelen hierbij een rol, maar volgens het CBS is het vervallen van de vrijstelling voor energiezuinige auto's de belangrijkste oorzaak. Alleen voor elektrische auto’s blijft de vrijstelling voorlopig bestaan. Het bedrag dat de provincies uit de hoofdsom van motorrijtuigenbelasting ontvangen, is afhankelijk van het wagenpark. Niet alleen het aantal auto's bepaalt de omvang van de motorrijtuigenbelasting, maar ook het gewicht en de milieubelasting van de afzonderlijke auto's.