THEMA

PWC-PARTNER: STEEDS MEER BELASTINGSTRUCTUREN ONTMANTELD

Veranderend moraal

De Lange heeft vijftig vermogende families en hun bedrijven in haar portefeuille. Volgens haar is het moraal aan het veranderen. ‘We willen anders omgaan met ons vak.’ Daarnaast heeft de wetgever een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor de fiscale structuren er anders uit gaan zien. ‘Tien à vijftien jaar geleden was het nog heel gebruikelijk om vermogen te parkeren in een land waar je minder belasting betaalde’, aldus De Lange. Die structuren werden ook door PwC gebruik, maar volgens de PwC-partner werkt het bedrijf inmiddels vanuit de klant en niet meer vanuit de structuren. ‘Mijn klanten willen vooral de continuïteit van hun onderneming en het bijbehorende vermogen veilig stellen. Ze hebben niet de drijfveer om zo weinig mogelijk belasting te betalen. En dat geldt ook voor andere bedrijven zo langzamerhand.’

Knuffelhoekje

‘Ik kom bijna tot het idee dat u uit een gezellig knuffelhoekje van de belastingadviespraktijk komt’, reageert Chris van Dam (CDA) sceptisch op het verhaal van De Lange. Hij kan zich niet voorstellen dat belastingadviseurs zo zijn. Maar De Lange gaf geen oordeel over haar collega’s binnen PwC of trustkantoren die het minder nauw nemen. ‘We werken met 160 partners en ze hebben allemaal een eigen praktijk. Ieder vult die op zijn eigen manier in, maar wel binnen hetzelfde kader’, zegt De Lange.

Geen belastingontwijking

Ook Ruben Freudenthal was door de commissie opgeroepen als getuige. Hij is belastingadviseur voor private klanten van Mazars en hoogleraar belastingrecht in Groningen. Volgens hem zijn de fiscale structuren strikt genomen geen belastingontwijking omdat de Nederlandse wetgever al vijftig jaar lang willens en wetens accepteert dat vermogen in buitenlandse spaarvennootschappen wordt ondergebracht, mits daar belasting over wordt betaald. ‘Dus dat kan geen ontwijking zijn.’

Laatste dag

Vandaag is de laatste dag van de Parlementaire ondervragingscommissie waarbij de rol van trustkantoren en belastingadviseurs bij fiscale constructies en het toezicht op de trustsector centraal staat. Hiervoor heeft de commissie de volgende personen opgeroepen als getuige: Toine Manders, voormalig directeur van het Haags Juristen College, Frank Sonsma, directeur Alea Management, Guus Poelen, founding partner Infintax en Frank Elderson, directeur toezicht pensioenfondsen, toezicht horizontale functies en integriteit, juridische zaken en nationale resolutie-autoriteit bij De Nederlandsche Bank. Na vandaag maakt de commissie haar eindrapport op.