THEMA

RB EN VHMF ROEPEN OP TOT VERBETERING BELASTINGHEFFING EN VERSTERKING BELASTINGDIENST

Gezamenlijke oproep

‘Gebroederlijk maken inspecteurs én adviseurs zich zorgen over de staat van onze belastingwetgeving en ons heffingssysteem’, zegt  RB-voorzitter Wil Vennix. ‘Vereenvoudiging en minder instrumentalisme is echt hoognodig.’ Het RB en de VHMF dringen aan op duidelijke keuzes en majeure acties en initiatieven direct bij de start van het nieuwe kabinet.

Verbetering belastingheffing

In de brief aan de informateur schrijven de organisaties: ‘Een goed functionerende belastingheffing is een voorwaarde voor een rechtvaardige maatschappij in het algemeen en gezonde concurrentieverhoudingen in het bijzonder. Het verbeteren van de belastingheffing kan helaas niet anders meer geschieden dan door een rigoureuze vereenvoudiging van belastingwetten met veel minder instrumentalisme en met minder fijnmazige uitzonderingen. Een dergelijke verbetering zal leiden tot meer fraudebestendigheid, minder kosten en fouten en een aanzienlijke efficiencywinst bij de uitvoering van belastingwetten. Vervolg de aangekondigde weg om het heffingsproces, de aanslagregeling, de controle en de invordering te moderniseren en vereenvoudigen.’

Versterking van de Belastingdienst

Daarnaast bepleiten RB en VHMF maatregelen tot versterking van de Belastingdienst. Een goed functionerende Belastingdienst is voor iedereen cruciaal, ook voor ondernemers en hun adviseurs, zo stellen ze. ‘Cruciaal in dit kader is dat per omgaande op ruime schaal nieuwe medewerkers bij de Belastingdienst worden geworven, gezien de grote uitstroom nu en de komende jaren. Op dit moment is er nog capaciteit aanwezig om nieuwe medewerkers in te werken’, zo schrijven de organisaties in de brief.

Werving loopt

Eerder deze week stuurde staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën het wervingsplan van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. ‘In 2016 was de wervings- en selectiecapaciteit van de Belastingdienst al hoog’, schrijft de bewindsman. ‘Immers, in dat jaar heeft de Belastingdienst ruim 1.000 externe nieuwe medewerkers aangetrokken. In 2017 ligt de lat, met 1268 posities, nog net iets hoger.’ Van deze 1268 posities staat 1024 reeds op de begroting van de Belastingdienst gereserveerd. De resterende 244 medewerkers kunnen vanuit de aanvullende post worden aangevraagd. De staatssecretaris heeft de verwachting dat de komende jaren fors geworven zal worden.