THEMA

RB PLEIT VOOR BELASTINGHERZIENING BIJ INFORMATEUR

Redelijke box 3-heffing

Het RB wil dat er vaart wordt gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw systeem waarbij reële rendementen centraal staan. ‘Doordat de huidige box 3-heffing aansluit bij verschillende ficties en aannames, sluit deze nauwelijks aan bij de realiteit en is geen sprake van een belastingheffing over reële rendementen’, aldus Vennix. ‘De spaarrente is momenteel echter (nagenoeg) nihil, waardoor er nauwelijks draagvlak is voor de huidige systematiek.’

Complexiteit eigenwoningregeling

De fiscale eigenwoningregeling is met de jaren een regeling geworden die voor menigeen niet meer valt te begrijpen, aldus het RB. ‘Zeker bij verhuizing en echtscheiding leidt samenloop van de diverse regimes van de eigenwoningregeling vaak tot zeer onbillijke en ongewenste gevolgen.’ Het RB roept dan ook op om de verschillende regels te herijken en te vereenvoudigen.

Duidelijke tariefstructuur

De huidige tariefstructuur in de inkomstenbelasting is onduidelijk vindt het RB. ‘Door de invloed van inkomensafhankelijke regelingen en heffingskortingen is de marginale belastingdruk inmiddels in veel gevallen veel hoger dan de geldende tarieven. Hierdoor is er nog nauwelijks zicht op de werkelijke belastingdruk’, zegt Vennix. Het RB vraagt het nieuwe kabinet om werk te maken van een voor iedereen duidelijke tariefstructuur.