THEMA

RB IS TEGEN OPENBAARMAKING VAN VERGRIJPBOETEN

Criminele activiteiten

De mogelijke betrokkenheid van belastingadviseurs bij criminele activiteiten moet zoveel mogelijk worden tegen gegaan, zegt het RB. Ze zijn ook voorstander van een harde aanpak van belastingontduiking door belastingplichtigen, en zeker ook van belastingadviseurs die daar hun medewerking aan verlenen. Een dergelijke harde aanpak van belastingontduiking betekent naar de mening van het RB niet dat de Belastingdienst een onbeperkt scala aan rechten en mogelijkheden moet toekomen. ‘Zeker niet bij goedwillende belastingplichtigen in het mkb die niet of nauwelijks te maken hebben met de internationale situaties waar het conceptwetsvoorstel in de basis voor bedoeld is.’

Publicatie

‘In de consultatie worden verschillende vragen gesteld over hoe en wat omtrent de publicatie’, zegt Adjay Pahladsingh, Bureau Vaktechniek RB. ‘Als je die vragen beantwoordt, lijkt dat al te impliceren dat je vóór openbaarmaking bent. Maar dat zijn wij als RB niet. Dit voelt als het ware als een keuze tussen de kogel of de strop, terwijl wij feitelijk tegen de doodstraf zijn, dus ook tegen het openbaar maken. Eerst krijgt een adviseur een boete, daarna wordt hij feitelijk nog eens gestraft door de publicatie, die hem door het internet tot in lengte van jaren blijft achtervolgen.’

Kwaliteit

‘De ruim 7.500 belastingadviseurs die bij onze vereniging zijn aangesloten kiezen hiermee voor hoge kwaliteitseisen’, zegt Fons Overwater, vicevoorzitter van het RB. Belastingadviseurs houden voortdurend hun kennis op peil, door onder andere verplichte permanente educatie. Daarnaast kaart het RB de verschillende mogelijkheden aan waar klanten al terecht kunnen als een adviseur zijn werk niet goed doet: zo is er de Raad van Tucht en Raad van Beroep. ‘Daarnaast hebben onze leden hebben een meldplicht als zij onder andere een vergrijpboete opgelegd hebben gekregen’, zegt Overwater. En ook de Belastingdienst kan in zo’n geval een klacht indienen. ‘Als mensen op zoek gaan naar een belastingadviseur is het belangrijk dat zij letten op kwaliteit. Onze beroepsvereniging mag zeker gezien worden als een kwaliteitskeurmerk’, aldus Overwater.