THEMA

RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG VOOR 30.000 EXTRA OUDERS IN 2018

Ouders informeren

Landelijk komen namelijk zo’n 30.000 extra ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Om al deze ouders te bereiken, werkt Belastingdienst/Toeslagen samen met het Ministerie van SZW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en organisaties die direct contact hebben met ouders.

Intermediairs informeren

Ook de intermediairs worden extra geïnformeerd. Forum Toeslagenintermediairs is een online platform voor kinderopvangorganisaties en maatschappelijk dienstverleners. Belastingdienst/Toeslagen informeert op dit forum de intermediairs over de harmonisatie van kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.