THEMA

RECHTBANK VINDT BELASTINGDRUK VAN 183% NIET BUITENSPORIG

Reëel rendement

Een man had beroep aangetekend tegen de box 3-heffing over 2015, aangezien hij over een reëel rendement van € 2.782 een box 3-heffing van € 5.086 moest betalen. Dit kwam neer op een heffing van 183% over het reële rendement.

Risicovrij

De rechtbank was het met de belastingplichtige eens dat het in 2015 onmogelijk was om over met risicovrije beleggingen over een lange reeks van jaren een fictief rendement van 4% te behalen. Maar de rechter stelde ook dat dit niet voldoende was om de aanslag te verminderen, want daarvoor moest ook sprake zijn van een individuele buitensporige last.

Hypotheekvrij

De belastingplichtige had in 2015 een goed inkomen van ruim € 60.000. Ook had hij een hypotheekvrije woning en een aanzienlijk vermogen. Daarom vond de rechtbank dat er in dit geval geen sprake was van een individuele buitensporige last, ook al was er sprake van een heffing van 183%. De belastingaanslag bleef in stand.