THEMA

RECORDAANTAL ONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

Aantal zzp'ers groeit

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat Nederland krap 1,8 miljoen bedrijven telt. Dat zijn er ruim 385.000 meer dan begin 2010. De groei is vooral een gevolg van een nog steeds toenemend aantal zzp’ers. In 2015 nam het aantal zzp’ers toe met 6% tot krap 930.000. Ook signaleert de KvK een groei bij parttime zzp’ers.

Ook mkb groeit

De groei bij het mkb, met 2 tot en met 249 werknemers, nam het afgelopen jaar met 552 bedrijven toe naar 422.265 bedrijven. Bij grootbedrijven met meer dan 250 personeelsleden nam het aantal met 20 toe naar 1437.

65-plus ondernemers

Het aantal 65-plus ondernemers neemt in relatieve en absolute zin toe van 5,1% van het totaalaantal ondernemers in 2010 naar 7,9% per 1 januari 2016. Dit kan volgens de KvK verschillende oorzaken hebben: mensen willen gewoon lekker als ondernemer doorwerken na hun vijfenzestigste of het is lastig om een opvolger te vinden die het bedrijf wil overnemen.

Vrouwelijke ondernemers

Nederland telt momenteel 519.613 vrouwelijke ondernemers, ruim een derde meer dan begin 2010. Vooral bij parttime ondernemers nam het aantal vrouwen toe.

Aantal faillissementen neemt af

Uit de gegevens van de KvK bleek verder dat afgelopen jaar 188.169 nieuwe ondernemingen werden opgestart. Dat is 1% meer dan een jaar eerder. Daartegenover beëindigden 102.610 ondernemingen hun activiteiten, iets minder dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen nam met 25,5% af ten opzichte van 2014. In totaal sloten afgelopen jaar 5145 noodgedwongen hun deuren.