THEMA

REKENHULP LIJFRENTEPREMIE 2016 BESCHIKBAAR

Maximaal aftrekken

De rekenhulp kan helpen als er in het jaar premies zijn betaald of stortingen zijn gedaan voor lijfrente. De rekenhulp berekent dan hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg er maximaal afgetrokken mogen worden in de aangifte inkomstenbelasting.

Bij de hand houden

Om de jaarruimte 2016 te berekenen, zijn de volgende gegevens nodig over het jaar 2015:
  • het aangifteformulier of een afdruk van uw digitale aangifte;
  • de inkomensgegevens;
  • bij loondienst of bij zelf vrijwillig betaalde pensioenpremies: de opgaaf van de pensioenaangroei die het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar stuurt.