THEMA

REKENHULP VOOR WEGVALLEN OUDERENTOESLAG

Rekenhulp

Dat de ouderentoeslag komt te vervallen, was al eerder aangekondigd. Maar vanaf morgen komt de Belastingdienst met een rekenhulp Afschaffen ouderentoeslag zodat 65+’ers kunnen uitrekenen welke gevolgen dat heeft voor de belastingen en toeslagen. Deze afschaffing heeft alleen gevolgen voor degenen die dit jaar wel de vrijstelling kregen.

Voor wie

Voor wie heeft deze afschaffing gevolgen? Voor de mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en het inkomen uit werk en woning (box 1) € 20.075 of lager is. En daarnaast een hoger vermogen op 1 januari 2015 hebben dan € 21.330 of een gezamenlijk hoger vermogen € 42.660 indien ze een partner hebben.

Heffingsvrij vermogen

Iedereen met vermogen betaalt daar belasting over. Maar niet over het hele vermogen. Er is een vrijstelling voor een deel van het vermogen wat boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag heet heffingsvrij vermogen. De AOW-gerechtigden konden tot en met dit jaar recht hebben op een extra verhoging van het heffingsvrij vermogen, de ouderentoeslag. Deze extra verhoging komt in 2016 te vervallen omdat de regering de belastingvrijstelling voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.