THEMA

REKENKAMER: MEER BELASTINGCONTROLES IN HET BEDRIJFSLEVEN

Fiscus mist inkomsten

Na onderzoek naar de effectiviteit van het handhavingsbeleid van de Belastingdienst blijkt dat de dienst niet eens weet hoe het met de naleving bij de 9000 grote ondernemingen in Nederland is gesteld. Bij de kleine en middelgrote bedrijven maakten in 2012 één op de vier bedrijven fouten in zijn aangifte waardoor de fiscus naar schatting € 3,5 miljard misliep. Bij de particulieren is de schatting € 500 miljoen. Wel is de Rekenkamer te spreken over de inzet van de dienst bij de aangiftecontroles en de inzet en begeleiding van de belastingplichtigen. Zoals de inzet van de VIA.

Visie Wiebes botst

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën liet in een reactie weten de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ‘niet onverkort’ over te nemen. Hij wil geen controlecapaciteit overhevelen. ‘Een vermindering van toezicht op particulieren kan maatschappelijke en politieke gevolgen hebben die onaanvaardbaar zijn’, zo schrijft de staatssecretaris.

Prioriteiten

De Algemene Rekenkamer keek op verzoek van de Tweede Kamer naar de gemiste belastingopbrengsten. De Rekenkamer stelt vast dat de Belastingdienst daar geen schattingen van maakt. Wel wordt het nalevingstekort berekend, maar ook dat is niet recent meer gebeurd. De Rekenkamer vindt dat aan zo’n jaarlijkse rapportage prioriteit gegeven moet worden, waarbij ook de 9000 grote ondernemingen in beeld moeten komen. Maar Wiebes verwacht dat deze schattingen minder betrouwbaar zullen zijn en zegt dat de activiteiten, vermogen en winsten bij grote ondernemingen mobieler zijn en geregeld naar andere jurisdicties kunnen worden overgebracht.