THEMA

REKENREGELS 1 JANUARI 2016 BESCHIKBAAR

De gevolgen

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2016 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Lonen verhoogd

Het minimumloon wordt volgend jaar met 1,11% verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW. Het maximumdagloon wordt vastgesteld op € 202,17 per dag, en € 52.766,37 op jaarbasis. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt vastgesteld op € 202,93 per dag, en € 52.763 op jaarbasis.

Heffingskorting

Sinds 1 januari 2012 wordt (met uitzondering van de AOW) de dubbele algemene heffingskorting afgebouwd in het referentieminimumloon. Dit houdt in dat de algemene heffingskorting met 2,5% per half jaar daalt totdat de algemene heffingskorting één keer wordt meegenomen in het referentieminimumloon. Deze afbouw wordt in de periode 2014 – 2017 getemporiseerd. Dit houdt in dat de algemene heffingskorting met 1,25% per half jaar daalt in deze periode. Per 1 januari 2016 wordt de algemene heffingskorting daardoor 1,8375 keer meegenomen in de berekening van het referentieminimumloon in plaats van 2 keer. De nieuwe rekenregels zijn te vinden op de site van Rijksoverheid.