THEMA

REKENREGELS 1 JANUARI 2017 GEPUBLICEERD

Wijzigingen

Hieronder benoemen we een aantal aanpassingen die ingaan per 1 januari 2017:
  • Het (bruto)minimumloon wordt met 0,94% verhoogd.
  • De uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden ook met 0,94% verhoogd.
  • Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2017 vastgesteld op € 205,77 per dag, en € 53.705,97 op jaarbasis.
  • Bij een volledige AOW-opbouw bedraagt het bedrag € 306,72 per jaar.
  • De tegemoetkoming voor Anw’ers bedraagt € 201,48 per jaar.
  • Het feitelijke bedrag AOW voor gehuwden met een maximale toeslag is € 1.538,06 bruto per maand.
  • Algemene heffingskorting < pensioengerechtigde leeftijd € 2.254 per jaar.
  • Algemene heffingskorting > pensioengerechtigde leeftijd € 1.151 per jaar.
  • Het maximum premieloon werknemersverzekeringen en ZVW is voor 2017 geïndexeerd conform het bruto minimumloon per 1 juli 2016 en 1 januari 2017. Daarmee komt maximum premieloon 2017 uit op € 53.701.