THEMA

RIJK HAALT €25 MILJARD AAN MILIEUBELASTING OP

Milieubelasting en  -heffing

De staatskas werd gevuld met €20,7 miljard aan milieubelastingen en €4,6 miljard aan milieuheffingen. Milieubelastingen zijn gekoppeld aan het bezit en gebruik van auto’s en het energieverbruik. Milieuheffingen worden opgelegd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen, zoals afvalstoffenheffing, rioolrechten en afvalwaterheffing. De afgelopen vijf jaar is het aandeel van milieubelastingen en -heffingen ten opzichte van de totale belastingopbrengsten gedaald van 17,1% (in 2011) naar 15,3% (2016). De opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen zijn minder hard gestegen dan de inkomsten uit andere belastingen.

Accijns

De accijns op brandstof, de motorrijtuigenbelasting en de energiebelasting waren in 2016 respectievelijk €8,1 miljard, €5,6 miljard en €5,0 miljard. De opbrengsten van de energiebelasting zijn met 10,7% het hardst gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

BPM

De opbrengst van de belasting op nieuw aangeschafte auto's en motoren (BPM) steeg met 6,1% ten opzichte van 2015 tot €1,6 miljard. Huishoudens brachten 28% meer BPM op, bedrijven 7% minder. Tariefverhogingen zijn één van de oorzaken van deze stijging. Voor de BPM zijn in 2016 de CO₂-grenzen aangescherpt voor benzine- en dieselauto’s en zijn de tarieven van de drie hoogste categorieën van CO₂-uitstoot verhoogd.

Milieulastendruk relatief hoog in Europa

De milieulastendruk in Nederland is hoog vergeleken bij andere Europese landen. Het aandeel van milieubelastingen en -heffingen in de belastingopbrengsten inclusief sociale premies is in ons land 9% (2015). In Servië is het aandeel het hoogst, 11%, in België het laagst, 4,7%. Het aandeel milieubelastingen en –heffingen van de 28 landen van de Europese Unie is gemiddeld 6,3%.