THEMA

RIJKSBEGROTING POSITIEF MAAR ICT-SYSTEMEN BELASTINGDIENST KNELPUNT

Huishoudboekje verbeterd

De Nederlandse economie was in 2015 voor het eerst weer groter dan in 2008. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Bijna 99,7% van de uitgaven van de ministeries zijn rechtmatig en met dit hoog percentage scoort ons land ‘in historisch en internationaal opzicht goed’. Ook is de bedrijfsvoering van de ministeries ‘significant’ verbeterd.

Kritiek

Maar, er was ook kritiek van de Algemene Rekenkamer. Zeker aan het adres van de Belastingdienst, Defensie en bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De controleur van het Rijk heeft hier ‘ernstige onvolkomenheden’ aangetroffen, zei president Arno Visser van Rekenkamer. De fiscus kampt met ICT-problemen, bij Defensie is de operationele gereedheid verder afgenomen en Veiligheid en Justitie blijft problemen houden met het financiële beheer, aldus Visser.

Voortgang ICT Belastingdienst

Volgens de Algemene Rekenkamer is er te weinig voortgang gemaakt met de aanpak van de grote ICT-systemen bij de Belastingdienst en is het niet duidelijk wanneer deze voor de overheid cruciale dienst voldoende wendbaar is om grote aanpassingen in de belastingen te verwerken. Volgens de controleur moet het parlement er rekening mee houden dat de komende jaren ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving of een stelselherziening niet mogelijk zijn, risico’s met zich meebrengen of een langere invoeringstermijn vergen. Dat de staatssecretaris van Financiën de verouderde en complexe ICT integraal wil aanpakken in samenhang met de modernisering van de dienst, noemt de Algemene Rekenkamer verstandig. Inzicht in de planning en uitvoering van de investeringsagenda voor de Belastingdienst is dan nodig.

ICT volgens het boekje

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën lost de Belastingdienst ICT-problemen volgens het boekje op. Ze houden bewust de pas in met aanpassingen van de automatiseringssystemen omdat ze eerst een nieuwe organisatie en werkwijze implementeren. De uitvoering hiervan ligt op koers, zo laat hij in een eerste reactie weten. 'We zouden het ook wel sneller willen maar het moet ook verantwoord gebeuren. De Rekenkamer geeft ons daar ook gelijk in en zegt dat het een verstandige aanpak is', laat de woordvoerster van de staatssecretaris aan het FD weten.