THEMA

RIJKSOVERHEID HEEFT BOEKHOUDING NIET OP ORDE

Onrechtmatige uitgave

Accountants zijn het afgelopen jaar op de ene na de andere 'onrechtmatige uitgave' gestuit. Dit kan het gevolg zijn van het ontbreken van een simpele paragraaf, maar ook omdat overheidsgeld niet goed is besteed. Het gaat om maar liefst 91 miljoen euro aan 'fouten' bij subsidieverstrekking door het ministerie van OCW.

Onvoldoende zekerheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kampt met de grootste 'onzekerheid'. Hier zijn twijfels over de rechtmatigheid van 1,1 miljard aan uitkeringen aan gemeenten. Het ministerie van Financiën geeft toe dat over de 472 miljoen uit de ADR-rapporten 'onvoldoende zekerheid bestaat over de rechtmatige besteding'. 'Maar het geschetste beeld, waarbij de indruk wordt gewekt dat de bedrijfsvoering van het rijk niet op orde is, herkennen wij niet', aldus een voorlichter.