THEMA

RISICO'S ECB-BELEID KOSTEN OOK SCHATKIST GELD

Schuldpapier verdubbeld

De hoeveelheid schuldpapier op de balans van DNB is afgelopen jaar verdubbeld tot € 56,5 miljard. Dat komt doordat de ECB sinds maart 2015 op grote schaal obligaties opkoopt in een poging de lage groei en inflatie in de eurozone een impuls te geven. DNB is belast met de uitvoering van dat beleid in Nederland.

Opgeblazen balans

De risico's die DNB loopt zijn door de opgeblazen balans aanzienlijk toegenomen, schrijft de centrale bank in het donderdag gepubliceerde jaarverslag. Het gaat veelal om schuldpapier met een laag rendement. Daardoor bestaat de kans dat DNB het met verlies moet verkopen als de rente weer gaat stijgen.

Onvoldoende buffers

De aanwezige buffers zijn onvoldoende om de toegenomen financiële risico's op te vangen. Daarom is een voorziening getroffen voor krediet- en renterisico's van € 500 miljoen. Het spaarpotje wordt de komende vijf jaar verder aangevuld, tot een bedrag van naar het zich nu laat aanzien € 3,8 miljard.

Daling jaarwinst DNB

De voorziening is de voornaamste oorzaak van de daling van de jaarwinst van DNB, van bijna € 1 miljard in 2014 naar € 183 miljoen vorig jaar. De overheid kan een winstuitkering van slechts € 174 miljoen tegemoet zien. Vorig jaar droeg DNB nog ruim € 900 miljoen af aan de schatkist.

Stimuleringsprogramma verlengen

Sinds het sluiten van de boeken over 2015 is besloten het stimuleringsprogramma te verlengen. Daardoor ligt het volgens de president van De Nederlandse Bank, Klaas Knot, voor de hand dat het te reserveren bedrag de komende jaren eerder hoger dan lager zal uitpakken dan de € 500 miljoen die vorig jaar opzij is gezet.

Meer winst maken

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem informeerde de Tweede Kamer donderdag over de tegenvaller. Hij raamt die op in totaal € 770 miljoen over de gehele periode tot en met 2021. Het nadelige effect voor de schatkist wordt volgens Dijsselbloem beperkt doordat DNB door de ECB-maatregelen ook flink meer winst gaat maken.