THEMA

RUZIE MET DE BELASTINGDIENST? PROBEER MEDIATION

Naar de rechter

Een rechtszaak kost zonder twijfel veel tijd en geld. En belangrijker: de uitkomst is vaak voor beide partijen niet bevredigend. Een traject met een mediator kan een andere oplossing bieden.

Geschillen met de Inspecteur

Bij particulieren en kleine ondernemers kan een geschil met de Belastingdienst al snel emotioneel hoog oplopen. Dan is mediation bij uitstek geschikt. De onafhankelijke derde helpt met de communicatie, waar mogelijk (mede) de oorzaak van het probleem ligt. Maar ook belastingadviseurs kunnen een langlopend geschil hebben waar ze een optimale uitkomst voor willen.

Wat is mediation?

Bij mediation gaan de ruziënde partijen praten met een onafhankelijke derde. Die gaat partijen proberen te helpen om samen tot een oplossing voor hun probleem te komen. Het is de bedoeling dat die oplossing voor beide partijen de best mogelijke is. Beide partijen kiezen geheel vrijwillig voor zo'n traject. Mediation is oorspronkelijk vooral toegepast bij ruzies in de familiesfeer. Maar steeds vaker wordt de methode ook ingezet bij andere soorten conflicten.

Mediationcoördinator

Mensen die een geschil hebben met de inspecteur en mediation willen proberen, kunnen bellen met de mediationcoördinator van de Belastingdienst via nummer 0800-0543. Het zal voorkomen dat de inspecteur er niets voor voelt en dan gaat het niet door. Ook de inspecteur moet hier immers vrijwillig voor kiezen.