THEMA

SCP: MIDDENINKOMENS 'SLACHTOFFER' OVERHEIDSBELEID

Meer uitgaven dan inkomsten

Middeninkomens (tussen de € 25.000 en € 45.000 euro per jaar) maken minder gebruik van zorg dan lagere inkomens. Ten opzichte van de hogere inkomens betalen ze weliswaar minder belasting, maar ze profiteren minder dan deze groep van overheidsbijdragen aan hoger onderwijs, cultuur en recreatie. Daardoor dragen ze elk jaar door middel van belastingen en accijnzen meer geld af dan het voordeel dat ze genieten via uitkeringen en publieke voorzieningen.

Samenwonenden leverden in

De cijfers uit het rapport gaan over 2014. Nederlandse huishoudens droegen dat jaar in totaal € 247,5 miljard af aan de overheid en kregen daar € 253,6 miljard voor terug. Groepen voor wie de herverdeling het beste uitpakte, waren ouderen in een zorginstelling, mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, gepensioneerden en jongeren tot 24 jaar. Behalve bij de laatste groep, ging het om tienduizenden euro's per huishouden. Een samenwonend paar tussen de 25 en 44 jaar in loondienst en met twee kinderen, leverde gemiddeld bijna € 20.000 per jaar in. Normaal gesproken, 'verdient' deze groep dat op latere leeftijd terug als ze zelf gepensioneerd en mogelijk hulpbehoevend is.

Andere onderzoeksmethode

Doordat het SCP overstapte op een andere onderzoeksmethode, kan het geen vergelijking maken met eerdere studies. Voor deze studie is het SCP overgestapt op administratieve data. Volgens het Planbureau heeft dit als belangrijke voordelen dat de uitkomsten betrouwbaarder zijn en we beter kunnen inzoomen op kleinere groepen. Ook is de huishoudensdefinitie aangepast, waardoor het onderzoek beter aansluit bij bestaande en toekomstige onderzoeken naar het inkomen van huishoudens.