THEMA

SENAAT: PENSIOENFONDSEN TEGEMOET KOMEN

Hogere financiële buffers

Dat bleek maandag bij de behandeling van het wetsvoorstel van Klijnsma. Daarin staat dat pensioenfondsen vanaf 1 januari hogere financiële buffers moeten aanhouden. Dat moet voorkomen dat ze in de toekomst weer hun pensioenen moeten verlagen. Ook moeten de strengere regels zorgen voor een eerlijker verdeling van de pensioenlasten tussen jong en oud. In de Tweede Kamer werd het wetsvoorstel aangenomen met ruime steun. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks stemden voor. Waarschijnlijk zullen deze partijen dat ook de Senaat doen.

Zorgen over rekenrente

Maar ze maken zich wel zorgen over de rekenrente, waarmee pensioenfondsen berekenen of ze op termijn aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Volgens de plannen van Klijnsma zou de rente uitkomen op 3,9 procent. De Eerste Kamer wil dat vooralsnog het huidige niveau van 4,2 procent gehandhaafd blijft CDA, PVV, SP en 50PLUS zien niets in de strengere pensioenspelregels. CDA-senator Wopke Hoekstra noemde die een ,,korset'' dat pensioenfondsen jarenlang verhindert hun pensioenen te verhogen. Hoekstra denkt verder dat de nieuwe regels helemaal niet gunstiger uitpakken voor jongeren.

Veel kritiek

De pensioenfondsen en de vakbeweging hadden de afgelopen weken ook veel kritiek. Aanvankelijk toonde een deel van de Eerste kamer zich daar gevoelig voor. Het leek erop dat de Senatoren het wetsvoorstel niet tijdig wilde behandelen. Maar op de valreep werd het toch op de agenda gezet. Klijnsma antwoordt de Eerste Kamer dinsdag. Daarna stemmen de Senatoren.